Baner01

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Zaproszenie do udziału w konkursie „SOŁECTW@ w sieci”


autor: kp

Sołectwo w XXI wieku


Zgodnie z badaniami na wsi blisko 59% gospodarstw domowych ma komputer, a prawie 52% dostęp do Internetu – o połowę mniej niż w dużych miastach. W dobie szeroko rozumianej cyfryzacji życia codziennego i publicznego, coraz więcej sołectw dostrzega możliwości jakie daje im Internet. Lokalne społeczności tworzą strony internetowe, rzadko kanały YouTUBE, a jeszcze rzadziej prowadzą blogi i newslettery. Samorządy rozszerzają funkcjonalności swoich stron internetowych nie tylko o E-urząd, ale także możliwość kontaktu z Wójtem, czy też platformy do konsultacji społecznych. Niestety nieco ponad połowa mieszkańców polskiej wsi ma do tych rozwiązań techniczny dostęp, a jeszcze mniejszy odsetek potrafi z nich korzystać.

Idea konkursu

Celem konkursu jest przeciwstawienie się wykluczeniu cyfrowemu, które grozi szczególnie na obszarach wiejskich. Niestety sam dostęp do Internetu jest rozwiązaniem niewystarczającym, jeżeli nie pójdzie za tym zintegrowany program edukacyjny, a osoby uświadomione czym jest Internet nie będą miały dostępu do urządzeń, za pomocą których będą mogły z nich korzystać. Dlatego obok zintensyfikowanych działań zmierzających do rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej gwarantującej dostęp do szerokopasmowego Internetu, który stał się standardem w znacznej części krajów Unii Europejskiej potrzebne są inicjatywy edukujące społeczności wiejskiej w zakresie korzystania z komputera i Internetu. Takim właśnie działaniem jest konkurs „SOŁECTW@ w sieci”, który poprzez promocję dobrych praktyk będzie zachęcał liderów społeczności wiejskich do aktywizacji w cyberprzestrzeni.

Harmonogram działań

Tworzenie bazy wiejskich stron internetowych

Korzystając z zasobów własnych oraz lokalnych stowarzyszeń zrzeszonych w ramach KSS będziemy dystrybuować do swoich członków i partnerów (urzędy gmin, lokalne media, KGW, inne NGO) informacje o projekcie i swoją siatką kontaktów odnajdować strony internetowe. Po znalezieniu stron KSS będzie kontaktował się z ich autorami zachęcając do wzięcia udziału w konkursie oraz wskazania innych stron internetowych, które mogą im być znane.

Niezależnie od zainteresowania konkursem każda znaleziona strona internetowa będzie wprowadzona do ogólnopolskiej bazy stron wiejskich.

Zgłaszanie się uczestników do konkursu 1 marca – 31 marca 2013.

Etap I - Eliminacje

Po zgłoszeniu stron internetowych do konkursu wszystkie one będą musiały być ocenione pod kątem kryteriów technicznych, a następnie przekazane do oceny merytorycznej jury powołane przez KSS. Z każdego województwa zostanie wyłoniony zwycięzca, który zostanie zakwalifikowany do finału.

Zarówno zwycięzcy, jak i uczestnicy otrzymują dyplomy. Wręczenie nagród planujemy zrealizować w partnerstwie z Urzędami Marszałkowskimi.

Ponadto na stronie internetowej KSS będzie możliwość rejestracji, aby osoby indywidualne mogły głosować na różne strony (nawet swoje). Sprawi to, że konkurs będzie interaktywny i będzie mobilizował społeczności lokalne do zapoznania się i aktywnego promowania swoich stron. Witryny o największej ilości głosów otrzymają specjalną nagrodę publiczności.

Terminy:

1 kwietnia –30 kwietnia 2013

Etap II - Finał

Zwycięskie zespoły są zgłaszane do finału, podczas którego każdy członek specjalnie powołanego jury otrzyma linki do 16-stu stron oraz kartę ocen etapu I. Na tej podstawie każdy z nich określi swoje własne zdanie i podczas obrad jury konkursowego będzie przedstawiał swoje spostrzeżenia na temat każdej ze stron internetowych z perspektywy instytucji, którą reprezentuje. Następnie każdy finalista otrzyma ocenę 1-10 od każdego z członków jury. Strona, która otrzyma najwyższą średnią ocen wygrywa.

Jury konkursowe będzie obradować w składzie:

o Prezes KSS - senator Ireneusz Niewiarowski

o Przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

o Przedstawiciel Związku Województw RP

o Przedstawiciel organizacji pozarządowych zajmujących się społeczeństwem informacyjnym na wsi

o Przedstawiciel środowiska agencji reklamowych

o Redaktor naczelna Gazety Sołeckiej – Joanna Iwanicka

Terminy:

Do 31 maja 2013

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas uroczystości wyboru Sołtysa Roku w Senacie RP. Na wydarzenie to będą zaproszeni finaliści ze wszystkich województw wraz z przedstawicielami swoich Urzędów Marszałkowskich.

Terminy:

czerwiec 2013

WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Źródło: http://www.konkurs.kss.org.pl/


Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!