Baner03

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Relacja z konferencji inauguracyjnej w Chęcinach


autor: admin

Rola kobiet w lokalnych społecznościach pod takim tytułem odbyła się konferencja inaugurująca Projekt „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich”- Aktywne Lokalnie.
Wydarzenie to miało miejsce w Chęcinach w Centrum Informacji Turystycznej i Historii ,,Niemczówka’’ 28 lutego 2013 roku.
Oprócz uczestniczek projektu, w konferencji wzięło udział wiele osób związanych z samorządem, m.in. burmistrz Chęcin pan Robert Jaworski, wójt gminy Morawicy Marian Buras. Tematyka wykładów była zróżnicowana, tak by zwrócić uwagę na wiele aspektów życia społecznego. W naszych rozważaniach poruszaliśmy się między innymi w kręgu psychologii, socjologii, jak również w dietetyce, czyli o zdrowym trybie życia. Wszystkie prelekcje cieszyły się uznaniem uczestników, dodatkowym akcentem była wystawa grafik i fotografii dwóch artystek Joanny Klich i Eweliny Marii Kożuchowskiej.
Natomiast Panie z gminy Bieliny przywiozły piękne bukiety robione z bibuły, dekorowały również stoły, oraz zaprezentowały pyszne jedzenie z Koło Gospodyń Wiejskich Lipowiczanie.
Kobieta jest istotą zadziwiającą, posiada siłę, która zdumiewa mężczyzn. Przezwycięża trudności, dźwiga ciężary, walczy o to, w co wierzy, sprzeciwia się niesprawiedliwości, nie zgadza się na, nie’’, jako odpowiedź, kiedy wierzy, że lepsze jest rozwiązanie, kocha bezwarunkowo. Łamie jej się serce, kiedy umiera przyjaciel, cierpi, kiedy traci członka rodziny, ale jest silna, kiedy nie ma skąd wziąć siły. Kobieta uśmiecha się, kiedy chce krzyczeć, śpiewa, kiedy chce płakać, płacz, kiedy jest szczęśliwa i śmieje się, kiedy jest zdenerwowana. Pragnie, aby ją kochać, rozumieć i akceptować taką, jaka jest. Współczesny świat promuje jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn zapominając, że to właśnie różnice między nimi są tak fascynujące i nadają życiu smak. Kobieta upodabniając się do mężczyzny nie jest w stanie zrozumieć własnej tajemnicy i powołania. Staje się tym samym przywódcą stada, łowczynią, wojownikiem, chce niszczyć konkurencję i nie waha się użyć manipulacji, wulgarnego języka. Chce pracować od świtu do nocy, być superwomen, która realizuje się w pracy i robi karierę, ale jednocześnie chce być oddaną matką, dobrą żoną i kochanką, być piękna i wiecznie młodą. Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Przecież doba ma tylko 24 godziny i nie można w tym czasie wszystkiego zrobić. Jak zatem kobieta funkcjonuje dziś w społeczeństwie?
Równość kobiet i mężczyzn w sferze prawnej jest dziś posunięta tak daleko, że znosi ostatnie ślady patriarchatu. Kobietom przysługuje równość wobec władzy, wobec pracy, wobec instytucji małżeństwa, wobec własności czy rozrywki. Nie oznacza to jednak, że równość kobiet i mężczyzn uzyskała całkowitą społeczną akceptację, choć większość społeczeństwa, jeśli nie popiera, to przynajmniej toleruje obecność kobiet w prawie wszystkich zawodach, na stanowiskach kierowniczych, a także ich inicjatywę w kwestii rozwodu czy pozamałżeńskie macierzyństwo. Mimo to istnieją dość duże różnice miedzy przysługującymi kobietom prawami, a możliwościami i chęciami ich wykorzystania. Bardzo często kobiety realizują nowy wariant dawnych ról społecznych, łącząc te role z cechami własnej płci i w większości przypadków staje się to podstawa do zaistnienia w życiu kobiet konfliktów w zakresie pełnionych ról. W chwili obecnej rola kobiety w rodzinie uległa znacznym przeobrażeniom w stosunku do roli tradycyjnej. Kobiety podejmują prace zawodowa, co powoduje uzyskiwanie przez nie statusu jednego z żywicieli rodziny, a w konsekwencji – wzrost przysługujących praw w rodzinie. Fakt ten jednak nie powoduje równomiernego rozkładu obowiązków w rodzinie – kobiety nadal wykonują większość obowiązków domowych, jednocześnie pracując zawodowo. Mężczyźni spełniają względem gospodarstwa domowego i dzieci role najwyżej pomocniczą. Ta kumulacja ról domowych i zawodowych stwarza sytuacje przeciążenia pracą wielu kobiet, która doprowadza do licznych napięć wewnątrz rodzinnych. W niewiele lepszej sytuacji wydają się być kobiety niepracujące zawodowo, pełniące role „gospodyni domowej”, mimo że praca kobiet w domu może być
porównywalna z jakakolwiek inna, jeśli chodzi o funkcje społeczne i ekonomiczne. Należy jednak podkreślić, że stałe zajmowanie się tą samą powierzchnią nie służy kobiecie. Często kobiety popadają w rutynę, wypalają się jako panie domu. Zmiany na tym podłożu są potrzebne. Rodzinie trzeba ofiarować czas ale nie wolno zapominać o sobie, swoim rozwoju czy pasjach.
Kobieta obdarzona została cechami, które predysponują ją do aktywności i zajmowania stanowisk kierowniczych. Kobiecie łatwiej jest odczytywać ludzkie nastroje, łatwiej też rozpoznaje ludzkie potrzeby. Więcej przywiązuje uwagi do efektu emocjonalnego. Te predyspozycje powodują, że łatwiej jest nam prowadzić firmę, negocjować, a także prowadzić różnego rodzaju interakcje – zarówno w polityce, w biznesie, jak i w działalności w organizacjach pozarządowych, charytatywnych. Mamy zdecydowanie wyższą inteligencję emocjonalną niż mają mężczyźni.
Statystyki pokazują, że np. nowe firmy prowadzone przez kobiety, rozwijają się zdecydowanie bardziej dynamicznie niż prowadzone przez mężczyzn. Badania zaś udowadniają, że kobiety są świetnymi organizatorkami pracy i potrafi ą równolegle zarządzać kilkoma projektami. To w nas jest naturalne. Łatwiej nam jest się skupić na współpracy, ponieważ jest w nas mniejsze nastawienie na rywalizację. Bardziej nastawione jesteśmy na scalanie i porozumienie pomiędzy różnymi sposobami myślenia, przez co łagodzimy obyczaje. Jest to nasz wielki atrybut, dzięki, któremu mamy szanse szerzej wejść do biznesu, polityki i życia społecznego.
Najczęściej brakuje nam odwagi przy podejmowaniu działań, oraz wiary we własne działania. Na pytanie kierowane do kobiet:, dlaczego nie zakładają biznesu? 22% wskazało na lęk, że sobie nie poradzą. Taka postawa wynika z posiadania lub nie posiadania pewnych elementów osobowościowych i mentalnych. Brakuje nam, niestety, również umiejętności pozytywnego myślenia. Jest naukowo stwierdzone, że poczucie własnej wartości można w sobie wypracować i że można zmienić styl myślenia.
Życie społeczne jest ciągle jeszcze „światem bez kobiet”. Rzecz polega na tym, że na płaszczyźnie samorządowej, politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz kulturowej jest na równi potrzebna, jedna i druga płeć. Tymczasem na 16 województw urząd wojewody sprawują 4 panie w tym województwo świętokrzyskie, nie ma kobiety na urzędzie marszałka województwa, w radach wszystkich szczebli samorządów zasiada nieliczna reprezentacja kobiet, niewiele też kobiet zarządza gminami. Z przeprowadzonych badań socjologicznych wynika, że przyczyny takiego stanu tkwią niestety w samym środowisku kobiecym. Po pierwsze kobiety chętniej głosują na panów, po drugie, kobiety wybrane pod natłokiem obowiązków rodzinnych i nowych wyzwań społecznych czy też politycznych, ograniczają kontakty towarzyskie ze swoim otoczeniem, co jest krytycznie odbierane i nie znajduje usprawiedliwienia. Ten istotny problem należy zmieniać, poprzez zmiany myślenia i stosunku do udziału kobiet w życiu społecznym. Rozmowy, tłumaczenia i szkolenia nie rokują dużych efektów. O zmianę mentalności w tym obszarze powinnyśmy zabiegać same, poprzez inspirowanie swoich koleżanek do włączania się do pracy społecznej. Osobiste doświadczenie każdej z nas, da im najbardziej obiektywny obraz rzeczywistości i zbuduje płaszczyznę kobiecej solidarności. W szczególnie trudnej sytuacji społeczno-zawodowej znajdują się kobiety na wsi, które obarczone nadmiarem obowiązków, cierpią na brak czasu. Promowanie wśród nich aktywnych postaw natrafi a na trudności – kobiety nie czują dobrego dla siebie klimatu w tym obszarze. Warto jednocześnie zaznaczyć, że ta aktywność nie zawsze jest dobrze widziana w środowisku wiejskim. Aktywne kobiety, które wbrew przeciwnościom starają się coś robić, bywają źle postrzegane we własnym środowisku, również przez inne kobiety, zwłaszcza te, które są bezrobotne. Co ciekawe, te, które są aktywne zawodowo, mają jakąś pozycję, tego rodzaju stygmatyzacji nie doświadczają. W wielu środowiskach wiejskich nadal uczestnictwo kobiet w życiu społecznym, a zwłaszcza politycznym traktowane jest w kategoriach odmienności. Nie jest to na szczęście tendencja dominująca.
Z analiz i rozmów z kobietami wynika, że brak jest nie tylko wiedzy na temat zasad partycypacji, konsultacji i społecznej kontroli decyzji; umiejętności prowadzenia dialogu z samorządami, aktywizowania lokalnych społeczności, ale też istnieją bariery wewnętrzne, jak brak wiary w sukces i możliwości czy zewnętrzne jak stereotypy dot. kobiet i brak współpracy między kobietami. Na szczęście mamy przykłady kobiet, które swą postawą zmieniają nasza rzeczywistość. Anita Kijanka realizuje projekt ,,Wenusjanki społeczność aktywnych kobiet w Polsce", którego celem jest promocja ciekawych i aktywnych kobiet z różnych branż. Inicjatywa ma na celu integracje Pań reprezentujących często odmienne środowiska, pomoc w nawiązaniu kolejnych relacji biznesowych oraz poznanie nowości w tematach dotyczących zdrowia, moda i urody. Natomiast w Kielcach zaczął działać Klub Kobiet Aktywnych pod egidą Doroty Bierońskiej. Takich działań jest, co raz więcej w gminach funkcjonują stowarzyszenia, koła, wiele organizacji skupiających aktywne panie. Bieliny, Zagnańsk, Morawica, Chmielnik są to gminy, które słyną z dużej aktywności kobiet.
Podsumowując należy podkreślić, że my kobiety potrzebujemy z pewnośćią pomocy ale od siebie nawzajem i kobiety dla kobiet powinny stanowić największą podporę.Kobieta, która staje się kobietą wolną, świadomą swoich wyborów i wartośći jest zdolna do solidarności z innymi kobietami. Dlatego należy zmieniać schematy myślowe, szczególnie przekazując racjonalne myślenie nowemu pokoleniu i nie uciekać od kobiecej identyfikacji.
Konferencja, która odbywała się w sali gdzie ciepło kominka sprawiło, że w przytulnej atmosferze rozmawialiśmy długo, degustując regionalne potrawy. To był czas i forma komunikacji kobiet w której panowała życzliwość, zaufanie oraz uśmiech. Mówiliśmy tylko to o czym warto mówić. Napełnieni energią, siłą i odwagą kobiecą oraz z nowymi pomysłami do działania zakończyliśmy konferencje otwierającą projekt.

Przesłanie piękna to zgoda na siebie, zgoda na świat, nadzieja na to, że wszystko będzie dobrze mimo przejściowych problemów. Szczęśliwa i dojrzała kobieta jest największym bogactwem i skarbem tej ziemi.

Joanna Klich


Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!