Baner03

Sonda

  Nie, jeżeli wójt jest dobry nie ma takiego powodu
  Tak, nikt nie powinien za długo sprawować takiego urzędu
  Nie mam zdania
 

Sprawdź wyniki sondy

Partnerzy

Społeczny Instytut Ekologiczny

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej STELLA

Fundacja 'Regionalis'

Polecamy

Fundacja Agrinatura

Sieć Ekoturystyczna między Bugiem a Narwią

Stowarzyszenie 'Dla Dawnych Odmian i Ras'

Czasopismo Biokurier

Debata w Łopusznie


autor: kp

Relacja z debaty

"Czy aktywność kobiet w gminie Łopuszno jest wystarczająca?" pod takim hasłem odbyła się debata publiczna w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie w dniu 30.10.2013 r.

Plakat Debata Net

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu "Siec wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich", realizowanego w trzech powiatach: ostrowieckim, chełmskim i kieleckim, przez Fundację "Regionalis", Stowarzyszenie"Stella" i Społeczny Instytut Ekologiczny. W debacie uczestniczyły władze samorządowe z wójtem gminy, p. Z. Oleksiewiczem na czele, goście z powiatu: radny, p.J.Barański, kierownik Działu Pośrednictwa Pracy w PUP, p.M.Gaweł, beneficjentki projekt z prezesem Fundacji "Regionalis”, p.T.Kosińskim oraz przedstawiciele stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich panie sołtyski, pracownicy instytucji publicznych i mieszkańcy Łopuszna. W pierwszej części spotkania na temat aktywności kobiet w naszej gminie, w powiecie, możliwości zatrudnienia wypowiadali się zaproszeni goście i wójt gminy Łopuszno. O działalności Stowarzyszenia "Kobiety Łopuszna" opowiedziała jego prezeska, p.H.Sochacka i po przerwie kawowej przystąpiono do debaty, którą poprowadził prezes Fundacji "Regionalis”, p.Tomasz Kosiński. Pytania kierowano w większości do wójta nt. współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Stwierdził, że współpraca jest zadowalająca, a na potwierdzenie obiecał nam[Stowarzyszeniu "Kobiety Łopuszna” finansowe wsparcie.

Radny powiatu p.Jacek Barański powiedział, że aktywność kobiet w Łopusznie jest nie tylko wystarczająca, ale wręcz imponująca, a przykładem może być prezes Stowarzyszenia: Geniusz”, p.Irena Marcisz. Pan Michał Gaweł z PUP mówił o sytuacji kobiet na rynku pracy, która, niestety, nie jest ciekawa, ale Urząd Pracy w Kielcach ma projekty, kursy dokształcające dla bezrobotnych, więc jest nadzieja nawet dla pań 50+. Debatę zakończyła kol.Ewa Olesińska prezentacją z pobytu w niemieckiej gminie Glonn, k/Monachium.
Współorganizatorki debaty: „Kobiety Łopuszna" serdecznie dziękują za pomoc w jej organizacji: Urzędowi Gminy Łopuszno, pracownikom OSW, GOK i red. naczelnemu "Wieści Łopuszna"-p.M.Nydze. A to jest link do telewizyjnej relacji ze spotkania: http:

http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/wiadomosci/item/3188-aktywne-kobiety-lopuszna.html

Ela Barańska


 • Img_1023

 • Img_1025

 • Img_1028

 • Img_1029

 • Img_1033

 • Img_1037

 • Img_1038

 • Img_1043

 • Img_1045

 • Img_0962

 • Img_0963

 • Img_0966

 • Img_0967

 • Img_0968

 • Img_0970

 • Img_0971

 • Img_0972

 • Img_0974

 • Img_0976

 • Img_0977

Wyszukaj

Bądź na bieżąco

Artykuły - kanał RSS

Newsletter

Wypisz z newslettera

Kalendarz wydarzeń

Kliknij na wyróżnioną datę, aby zobaczyć szczegóły!